Logistiek

De topsector Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, organiseren, uitvoeren en besturen. Door de gunstige geografische ligging vervult Nederland een belangrijke rol in de mondiale logistieke sector. De topsector Logistiek wil deze positie uitbreiden en Nederland in 2020 tot de internationale top laten behoren. Om dit te bereiken zijn de bedrijven hard op zoek naar getalenteerde studenten uit logistieke opleidingen.

Logistiek kent twee beurzenprogramma’s: