Chemie

Chemie richt zich op de studie van materie. De Nederlandse chemische industrie heeft de ambitie om voor 2050 wereldwijd bij de top te horen op gebied van groene chemie en slimme materialen. Om dit te bereiken zijn bedrijven uit deze sector hard op zoek naar chemietalenten. Studeer jij aan een chemische opleiding, kijk dan nu of je in aanmerking kom voor één van de topsector Chemiebeurzen.

Chemie kent vier beurzenprogramma’s: