Agri & Food

Agri & Food omvat alles rondom voedsel: zowel de primaire productie, als het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren. De groei van de wereldbevolking vergroot het belang van de sector en stelt deze voor grote uitdagingen inzake  duurzaamheid, gezondheid en voedselzekerheid. Naast bekende bedrijven zoals Unilever, Friesland Campina en Mars, bestaat de sector ook uit veel midden- en kleinbedrijven.  

Agri & Food kent één beurzenprogramma: