Studenten

"Het programma geeft je kansen om stage te lopen en contacten te leggen met topplekken binnen de sector."

 

Directe begeleiding binnen je studieprogramma van een bedrijf in een sector waar je mogelijk later gaat werken. De topsectorbeursprogramma's die worden aangeboden door bedrijven bieden financiële en/of inhoudelijke ondersteuning jouw studiejaren. Ieder beursprogramma verschilt in looptijd, vergoeding en begeleiding maar in één element zijn ze allemaal gelijk: directe betrokkenheid met bedrijfsleven, nog voor je aftsuderen. 

Ga direct naar het overzicht van alle programma's.


Wat krijg je van de topsectorbeurs?

Financiele onafhankelijkheid - De beurs biedt je een financiële ondersteuning die, verschillend per topsectorbeurzenprogramma, jaarlijks gemiddeld tussen de 2.500 en 5.000 euro bedraagt. Je kunt je volledig richten op de studie en hebt een lagere studieschuld.

Excellent onderwijs - Bij de meeste beursprogramma's is aanvullend, excellent onderwijs dat samen met het bedrijfsleven wiordt vormgegeven en jou in staat stelt om jouw talenten optimaal te ontwikkelen. 
 
Netwerk - Als beursstudent kom je in aanraking met de beste docenten en gastsprekers. Je wordt door hen uitgedaagd en werkt samen met de beste studenten in jouw vakgebied. Je bouwt hiermee een leven lang carrière netwerk op.
 
Klaar voor arbeidsmarkt en carrière - Beursstudenten komen vroegtijdig in aanraking met het werkveld en vinden snel een aantrekkelijke baan. De topsectorbeurs is een springplank voor je carrière.

 

Wat wordt van je verwacht?

Selectie - Per beursprogramma verschillen de toelatingseisen. Wel is bij alle programma’s overeenkomstig dat alleen de beste studenten gezocht worden. Om in aanmerking te komen moeten studieprestaties, motivatie en ambitie van hoog niveau zijn. 

Tijdens het programma- Na toekenning van de topsectorbeurs wordt, verschillend per programma, veelal je participatie in een aanvullend programma verwacht. Ook is er bij veel beurzenprogramma’s sprake van een stage.

Ambasadeur van de beurs -  Vaak wordt van het programma verwacht dat je tijdens maar ook na afloop als ambassadeur optreedt voor de topsector.

Welke beurzenprogramma’s zijn er?

In 2013 zijn de eerste beurs- en talentprogramma's gestart; zij zijn een van de actiepunten van het landelijke Techniekpact. Tot 2017 is het de wens dat er per jaar 1000 nieuwe beurzen worden uitgereikt. Hier geven we een zo up-to-date mogelijk overizcht van alle beurzen die lopen en/of gaan beginnen. 

Let op: niet elke topsector heeft op dit moment een beursprogramma. Het kan dus goed zijn dat de sector waarin jij studeert/wilt werken, nog geen programma heeft. Houdt de website in de gaten voor nieuwe programma's. 


Agri & Food

Agri & Food omvat alles rondom voedsel: zowel de primaire productie, als het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren. De groei van de wereldbevolking vergroot het belang van de sector en stelt deze voor grote uitdagingen inzake  duurzaamheid, gezondheid en voedselzekerheid. Naast bekende bedrijven zoals Unilever, Friesland Campina en Mars, bestaat de sector ook uit veel midden- en kleinbedrijven.  

Agri & Food kent één beurzenprogramma:


Chemie

Chemie richt zich op de studie van materie. De Nederlandse chemische industrie heeft de ambitie om voor 2050 wereldwijd bij de top te horen op gebied van groene chemie en slimme materialen. Om dit te bereiken zijn bedrijven uit deze sector hard op zoek naar chemietalenten. Studeer jij aan een chemische opleiding, kijk dan nu of je in aanmerking kom voor één van de topsector Chemiebeurzen.

Chemie kent vier beurzenprogramma’s:


Energie

De topsector Energie heeft de ambitie om in 2050 alle energie op een duurzame wijze op te wekken. Om dit waar te maken, zijn er veel (jonge) mensen nodig die hun talent willen ontwikkelen in de steeds groeiende energiesector. Studeer jij aan een opleiding op het gebied van procestechnologie of wil je vanaf aankomend jaar een opleiding gaan volgen in elektrotechniek? Meld je dan nu aan voor één van de Topsector Energiebeurzen!


High Tech

De bedrijven in de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) staan voor innovatieve technologische producten en systemen. Zij houden zich onder andere bezig met nieuwe medische technologieën, betere satellieten, zuinigere vliegtuigen en veiligere auto’s. HTSM is hiervoor op zoek naar jonge talenten. Studeer jij aan een technische opleiding zoals werktuigbouwkunde, elektrotechniek of natuurkunde, meld je dan nu aan voor één van de Topsector HTSM-beurzen!


Logistiek

De topsector Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, organiseren, uitvoeren en besturen. Door de gunstige geografische ligging vervult Nederland een belangrijke rol in de mondiale logistieke sector. De topsector Logistiek wil deze positie uitbreiden en Nederland in 2020 tot de internationale top laten behoren. Om dit te bereiken zijn de bedrijven hard op zoek naar getalenteerde studenten uit logistieke opleidingen.

Logistiek kent twee beurzenprogramma’s:


Water

Water is een belangrijke sector in Nederland. De watersector richt zich onder andere op bescherming van de Nederlandse kust, waterbesparende systemen en de productie/inzet van duurzame havens en schepen. Om de kennis hieromtrent te vergroten, staan bedrijven uit de watersector te springen om ambitieuze en talentvolle technici. Volg jij een opleiding met een specialisatie op het gebied van watertechnologie, deltatechnologie of maritieme technologie en wil je meer halen uit je studie? Meld je dan nu aan voor één van de Topsector Waterbeurzen!

Water kent één beurzenprogramma:


Creatieve industrie

Het beurzenprogramma van de topsector Creatieve Industrie is op dit moment nog niet actief.

Creatieve Industrie is een brede sector die is in te delen in 1) de kunst- en erfgoedsector, 2) media en entertainment en 3) de creatieve, zakelijke dienstverlening. De sector levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie. Voorbeelden van bedrijven uit de sector zijn Endemol, G-star, Guerilla Games, Layar en Droog Design.
 


Life Sciences & Health

Het beurzenprogramma van Life Sciences & Health is op dit moment nog niet actief. 

De topsector Life Sciences & Health staat voor een gezond en welvarend Nederland. De sector ontwikkelt en levert oplossingen die bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, een productievere beroepsbevolking en een duurzame, betaalbare gezondheidszorg. Met meer dan driehonderd bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van onder andere medische technologie, (bio)farmacie en regeneratieve geneeskunde zet de sector zich in op de uitdagingen van gezond ouder worden, chronische ziektes en acute aandoeningen.


Tuinbouw

Het beurzenprogramma van de Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is op dit moment nog niet actief. 

De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kent deelsectoren die uiteenlopen van groenten, fruit, bomen, bloemen en bollen tot aan pootgoed, plantgoed en zaaizaad. In de sector zijn een groot scala aan bedrijven vertegenwoordigd, zoals bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie.


ICT

De ICT sector is geen officiële topsector, maar met alle plannen over en rondom ICT is de sector wel onomstotelijk aanwezig. Onder invloed van technologische ontwikkelingen verouderen kennis en vaardigheden van ICT’ers steeds sneller, waardoor de vraag naar up-to-date gekwalificeerde ICT’ers toeneemt en het tekort verder oploopt. Om dat tekort te verminderen wordt er actief een aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt gesloten. 

ICT kent één beurzenprogramma: