Onderwijs

"We moeten alles op alles zetten om jonge mensen op een goede manier toe te rusten,
op basis van de vraag vanuit het bedrijfsleven."

 

Onderwijsinstellingen zijn onmisbaar voor de topsectorbeursprogramma's. Niet alleen is zij de spil tussen student en bedrijf, maar bij de uitvoering van het werven van de studenten en afstemming met bedrijven speelt zij een cruciale rol. Deelname aan het beursprogramma kent vele voordelen. 

Wat krijgt u als onderwijsinstelling?

Vergroting van de instroom
De topsectorbeurzen vergroten de aantrekkingskracht van de opleidingen waarvan studenten in aanmerking komen voor de beurzen. Zeker in het licht van het sociaal leenstelsel vormen de beurzen een belangrijke aanvulling op het studiebudget van studenten.
 
Samenwerking met bedrijfsleven
De bedrijven die de topsectorbeurzen financieren, participeren veelal in de onderwijsprogramma’s en begeleiding van studenten. Dit biedt uw onderwijsinstelling interessante kansen voor het gezamenlijk vormgeven van onderwijs en onderzoek.

Talentvolle studenten aantrekken
Alleen de excellente scholieren en studenten komen in aanmerking voor de topsectorbeurzen. De beurzen geven hen de mogelijkheid al hun tijd aan de studie te besteden. Dit stimuleert verdere talentontplooiing.
 
Positieve rolmodellen
De studenten die de topsectorbeurzen ontvangen halen het beste uit zichzelf en vormen een rolmodel voor hun medestudenten.

Doekle Terpstra, aanjager van Techniekpact, legt uit: 

Wat geeft u als onderwijsinstelling?

In continue afstemming met de coördinator van de topsectorbeurzen waarbij u betrokken bent/wilt zijn, kan er wat betreft uw inzet aan de volgende zaken gedacht worden:

Werving en selectie
U brengt de mogelijkheden van topsectorbeurzen onder de aandacht brengen bij de relevante groepen scholieren en studenten.
 
Communicatie
U verzorgt het contact met de studenten en verstrekt aan hen de informatie die aangeleverd wordt door de topsector waarvan grote bedrijven/MKB de beurzen verstrekken.
 
Ontwikkeling en uitvoering van aanvullende onderwijsprogramma's
U kunt een rol spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van de aanvullende programma's, samen met participerende bedrijven en organisaties. 

Begeleiding
Het zal, verschillend per beurzenprogramma, voor de deelnemende studenten niet altijd gemakkelijk zijn om het veeleisende traject te doorlopen. Dit kan extra aandacht van uw instelling op het gebied van begeleiding vragen.
 
Uitbetaling
Uw onderwijsinstelling (of een coördinerende onderwijsorganisatie) kan verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van de topsectorbeurzen. Dit kan - afhankelijk van het door de student gevolgde programma - eenmaal per jaar of in maandelijkse termijnen geschieden.

Evaluatie
U kunt een rol spelen bij jaarlijkse evaluaties die van de topsectorbeurzen plaatsvinden.

Meer informatie?

Ben u als onderwijsinstelling nog niet betrokken bij de topsectorbeurzen en wilt u dat wel zijn, vul dan het onderstaande contactformulier in. De coördinator van het betreffende topsectorbeurzenprogramma neemt dan contact met u op. In wederzijds overleg zal gekeken worden naar een mogelijke samenwerking.

Laat uw gegevens bij ons achter