Water

De topsector Water richt zich onder meer op de bescherming van land, energie uit water en technologieën voor waterhergebruik maar ook op slimme en veilige schepen. De topsector telt drie clusters: Water-, Delta- en Maritieme technologie. De Nederlandse kennis op het gebied van deze clusters behoort tot de beste ter wereld. 

De topsector Water hecht er, met oog op toekomstige banen, een groot belang aan getalenteerde studenten aan te trekken. Ondermeer heeft zij hiertoe een beurzenprogramma ingericht. Ook is zij altijd op zoek naar bedrijven en onderwijsintstellingen die bij de topsectorbeurzen betrokken willen zijn.

Meer informatie over de beurzenprogramma's binnen de topsector Water? Klik op een van de pictogrammen hieronder.