Logistiek

De topsector Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, organiseren, uit te voeren en te besturen. Van grondstof tot eindproduct. Met een toegevoegde waarde van 55 miljard euro per jaar en 813.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Daarnaast ondersteunt de sector de andere (top)sectoren. 

De topsector Logistiek hecht er, met oog op toekomstige banen, een groot belang aan getalenteerde studenten aan te trekken. Ondermeer heeft zij hiertoe diverse beurzenprogramma's ingericht. Ook is zij altijd op zoek naar bedrijven en onderwijsintstellingen die bij de topsectorbeurzen betrokken willen zijn.

Meer informatie over de beurzenprogramma's binnen de topsector Logistiek ? Klik op een van de pictogrammen hieronder.