Agri & Food

De topsector Agri & Food is goed voor bijna 10% van onze nationale inkomsten en werkgelegenheid. Agri & Food omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. Bovendien is Nederland wereldwijd hofleverancier van de meest succesvolle en innovatieve Agri & Food-bedrijven en kennisinstellingen. De groei van de wereldbevolking vergroot het belang van de sector, maar stelt deze ook voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en voedselzekerheid. 

De topsector Agri & Food hecht er, met oog op toekomstige banen, een groot belang aan getalenteerde studenten aan te trekken. Ondermeer heeft zij hiertoe een beurzenprogramma ingericht. Ook is zij altijd op zoek naar bedrijven en onderwijsintstellingen die bij de topsectorbeurzen betrokken willen zijn.

Meer informatie over de beurzenprogramma's binnen de topsector Agri & Food? Klik op een van de pictogrammen hieronder.