Over

Beursprogramma om kenniseconomie te stimuleren

Onze kenniseconomie behoort wereldwijd behoort tot één van de grootste kenniseconomieën. Door de innovatiekracht van Nederland te blijven stimuleren, behouden we die positie. Ook in de toekomst. De Nederlandse overheid zet hier op in via het topsectorenbeleid: 9 aangewezen sectoren waar Nederland in uitblinkt en waar de overheid actief in investeert, namelijk: Agri & foodChemieCreatieve industrieEnergieHigh tech systemen en materialenLife Sciences & HealthLogistiekTuinbouw en uitgangsmaterialen en Water

Deze sectoren lopen voorop in de ontwikkeling en dragen bij aan onze export, denk bijvoorbeeld aan de onze gewilde waterbouwkundigen, of DJ's. Maar ook minder voor de handliggende innovaties zoals bio-verpakkingsmateriaal gemaakt van bietenpulp, of een efficiënt voortstuwingssysteem voor schepen geïnspireerd op de zwembeweging van dolfijnen. Om die innovatiekracht te borgen is voldoende en kwalitatieve instroom van talentvolle studenten nodig.

De beurs- en talentprogramma's binnen de topsectoren maken studeren in deze sectoren aantrekkelijker. Via directe financiële en/ of inhoudelijke ondersteuning, begeleiden bedrijven talentvolle studenten in hun ontwikkeling. Van mbo, tot wo.  

Contact

Bent u een bedrijf, onderwijsinstelling of student en wilt u meer informatie over een specifiek beurzenprogramma van een van de topsectoren? Vul dan hieronder uw gegevens in. U wordt hieropvolgend in contact gebracht met de coördinator van het betreffende topsectorbeurzenprogramma.

Contactgegevens
  • Uw naam is verplicht
  • Dit veld is verplicht
  • Uw e-mailadres is verplicht
  • Dit veld is verplicht

Deze website is onderdeel van het Techniekpact, als zijnde één van actiepunten. Het is de ambitie om jaarlijks 1000 topsectorbeurzen uit te reiken om te toestroom te waardborgen. 

Topsectorbeurzen
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Tel. 070-3119735
info@topsectorbeurzen.nl