Logistiek

De topsector Logitiek zit te springen om ambitieuze en talentvolle technici. Om meer in contact te komen met deze studenten, doen al diverse bedrijven uit de sector Logitiek mee aan de topsectorbeurzen. Als deelnemend bedrijf levert u een financiële bijdrage aan het programma dat gevolgd wordt door één of meer excellente studenten en kunt u daarnaast een bijdrage leveren in de vorm van stages, begeleiding van studenten en gastcolleges. Dit verzekert u van afgestudeerde talenten die direct inzetbaar zijn binnen de sector Logistiek.

Binnen de topsector Logistiek hebben de verschillende beurzenprogramma’s eigen voorwaarden. Hier vindt u een voorbeeld: 

Voor meer informatie en mogelijkheden binnen de Logistieke sector omtrent studiebeursprogramma's: neem contact met ons op. 

Coördinatoren beurzenprogramma's 


Dinalog RSM Scholarships
E-mail: zijp@dinalog.nl

Beurzen TS Logistiek 
E-mail: bastiaansen@nhtv.nl

Topcoaches voor toptalent 
Jolanda Bakker
Telefoon: 079-3467359
E-mail: tvt@evo.nl

Topsector Logistiek
Peter van der Meij 
E-mail: peter_vandermeij@hotmail.com
 

Selectie reeds participerende bedrijven