High Tech

De sector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) zit te springen om ambitieuze en talentvolle technici. Om meer in contact te komen met deze studenten, doen al diverse bedrijven uit de sector HTSM mee aan de Topsector HTSM-beurzen. Als deelnemend bedrijf financiert u de beurs van één of meer excellente studenten en levert u een bijdrage aan het programma in de vorm van stages, begeleiding van studenten en gastcolleges. Dit verzekert u van afgestudeerde talenten die direct inzetbaar zijn binnen de sector HTSM.

Binnen de Topsector HTSM heeft ieder bedrijf zijn eigen programma’s met ieder zijn eigen voorwaarden om als student deel te mogen nemen. Hier vindt u een voorbeeld:

Voor meer informatie en mogelijkheden binnen de HTSM sector omtrent studiebeursprogramma's: neem contact met ons op. 

Coördinator beurzenprogramma's 

Topsector HTSM
Jos van Erp
High Tech NL
088 - 555 4333
jos.van.erp@hightechnl.nl
 

Selectie reeds deelnemende bedrijven