Energie

De afgelopen jaren is gebleken dat het aantal studenten dat instroomt in een hbo-elektrotechniekopleiding of hbo-procestechnologie steeds verder afneemt. Om dit tegen te gaan doen bedrijven uit de energiesector mee aan de Topsector Energiebeurzen.

Als deelnemend bedrijf financiert u de beurs van één of meer excellente studenten en levert u een bijdrage aan het programma in de vorm van stages, begeleiding van studenten en gastcolleges. Dit verzekert u van afgestudeerde talenten die direct inzetbaar zijn binnen de energiesector.

Binnen de Topsector Energie zijn er twee verschillende programma’s, die ieder hun eigen voorwaarden hanteren. Voor meer informatie en mogelijkheden binnen de Energie sector omtrent studiebeursprogramma's: neem contact met ons op. 

Contactpersonen spefieke beursprogramma's 


Process Technology Talent Program (PTTP)
Frans van den Akker
ISPT
033 - 700 9793
frans.vandenakker@ispt.eu

Werken en leren met energie (hbo elektrotechniek)
Mieke de Vries
Hogeschool Arnhem Nijmegen
026 - 365 8185
mieke.devries@han.nl

Selectie reeds participerende bedrijven