Chemie

De chemische sector zit te springen om ambitieuze en talentvolle scheikundigen. Om meer in contact te komen met deze studenten, doen diverse bedrijven uit de chemische sector al mee aan de Topsector Chemiebeurzen. Als deelnemend bedrijf financiert u de beurs van één of meer excellente studenten en levert u een bijdrage aan het programma in de vorm van stages, begeleiding van studenten en gastcolleges. Dit verzekert u van afgestudeerde talenten die direct inzetbaar zijn binnen de chemie sector.

Binnen de Topsector Chemie zijn vier verschillende beurzenprogramma’s met elk hun eigen kenmerken en doelgroep. Hieronder vindt u een voorbeeld:

Voor meer informatie en mogelijkheden binnen de Chemie sector omtrent studiebeursprogramma's: neem contact met ons op.

Contactinformatie per specifiek beursprogramma

 

ASPT & MSc+ talentenprogramma
Oscar van den Brink
COAST
06 - 5179 8828
Oscar.vandenBrink@akzonobel.com

Process Technology Talent Program
Frans van den Akker
ISPT
033 - 700 9793
frans.vandenakker@ispt.eu

Academisch Chemie bachelorprogramma
Margot Kok
VNCI
06 - 2050 4695
chemiebeursonderwijs@vnci.nl


Selectie van bedrijven die reeds meedoen