Bedrijven

"Zonder de beste bright minds kunnen wij niet innoveren.
En innoveren is voor ons van levensbelang."


De verschillende topsectorbeursprogramma's zijn doorlopend op zoek naar nieuwe bedrijven die willen investeren in de toekomst van talentvolle studenten: uw toekomstige werknemers. Kijk of de topsectorbeurzen ook voor u van meerwaarde kunnen zijn.

Ervaringen van bedrijven

Topsector Water, Logistiek, High Tech Systemen en Materialen, Chemie, Energie en Agri & Food kennen al meerdere beursprogramma's. Hoe ervaren bedrijven de waarde van beursprogramma's?

   

   

Binnen de topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Creative industrie en Life Sciences and Health zijn nog geen beurs- of talentprogramma's actief. 
 

Wat krijgt u als bedrijf?

1. Direct contact met uitstekende talenten die voor uw bedrijf relevant zijn
Als deelnemend bedrijf komt u direct in contact met de beste studenten in uw vakgebied. De topsectorbeurzen bieden u een groot voordeel om deze toptalenten na het afstuderen een uitdagende carrière te bieden binnen uw bedrijf. De deelname aan de topsectorbeurzen is in deze hoedanigheid een onderdeel van uw humanresourcemanagement en kan besparingen opleveringen op uw wervings- en selectieprocedures. 

2. Relaties aanhalen met hogescholen en universiteiten
U kunt door de topsectorbeurzen gemakkelijk uw relaties met hogescholen en universiteiten aanhalen. Van de samenwerking en kennisdeling die plaatsvindt, profiteren beide partijen. Afhankelijk van het topsectorbeurzenprogramma, krijgt u de mogelijkheid om gebruik te maken van universitaire onderzoeksfaciliteiten en heeft u persoonlijk contact met de betrokken hoogleraren. Dikwijls krijgt u bovendien de mogelijkheid uw eigen expertise in te zetten in de aanvullende programma’s. Tot slot is er bij veelal sprake van stages. Deze bieden u de kans te profiteren van de vaardigheden van de studenten en expertise van universitaire begeleiders.

3. Publiciteit
Deelname aan de topsectorbeurzen levert u een positieve aandacht op voor de eigen topsector en het eigen bedrijf. Hierbij kunt u profiteren van de publiciteit van de topsectoren, hogescholen en universiteiten en kunt u in uw eigen media-activiteiten verwijzen naar de topsectorbeurzen. Bovendien worden de studenten die de topsectorbeurs ontvangen zelf een ambassadeur voor uw sector en bedrijf.

Wat geeft u als bedrijf?

1. Bekostiging beurzen
Als bedrijf bekostigt u een of meerdere topsectorbeurzen. Verschillende per beurzenprogramma worden ze uitbetaald door de onderwijsinstelling, een intermediaire organisatie of een individueel bedrijf. De hoogte van de bedragen varieert. Gemiddeld ontvangt de student per jaar 2.500 tot 5.000 euro per jaar. 

2. Begeleiding studenten 
Verschillende per topsectorbeurzenprogramma wordt van studenten verwacht dat zij aanvullende opdrachten uitvoeren, zich verrijken met gastlessen, excursies en conferentiebezoeken en stage(s) lopen. Een medewerker uit uw bedrijf kan hierin een begeleidende rol op zich nemen. 

3. Inhoudelijke bijdrage 
Afhankelijk per topsectorbeurzenprogramma is er sprake van een aanvullend onderwijsprogramma. U kunt de mogelijkheid krijgen hier de medeverantwoordelijkheid voor te krijgen. Zo kunt u actief meewerken aan het ontwikkelen en verzorgen van onderwijsonderdelen als excursies, stages en/of opdrachten. Bovendien kan, verschillend per beurzenprogramma, uw bedrijf de mogelijkheid krijgen om gastcolleges en/of lezingen te verzorgen. 
 
4. Genereren media-aandacht 
Als participerend bedrijf kan u zich ervoor inspannen om te topsectorbeurzen die u bekostigd, bij elke gelegenheid die zich voordoet, onder de aandacht van de regionale en nationale media te brengen.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Ben u geïnteresseerd in sponsoring? Vul dan het onderstaande contactformulier in. De betreffende beurzencoördinator zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Geïnteresseerd? Laat dan
uw gegevens achter