Wetterskip Fryslân reikt vijf studiebeurzen uit

De watersector heeft gouden handen en knappe koppen nodig voor de toekomst van de sector. Voor Wetterskip Fryslân reden om jongeren via verschillende projecten bekend te maken met de veelzijdigheid van water en techniek en ze te stimuleren watergerelateerde opleidingen te gaan volgen. Eén van die projecten is de uitreiking van de Topsector Water studiebeurzen. Secretaris-directeur Micha van Akkeren van Wetterskip Fryslân reikte maandag 29 juni 2015 vijf studiebeurzen uit aan twee MBO- en twee HBO-studenten en één WO-student.

V.l.n.r. (staand): Roelie de Boer (student Water & Milieu Nordwin College), Annelies Veensma (student Water & Milieu Nordwin College), Marcel van der Horst (CIV Water), Nelleke van Dorenmalen (Wetsus), Hans Drijfhout (NHL Hogeschool), Rieno Moedt (student Elektrotechniek NHL Hogeschool), Marije Struijs (student Water Technology Wetsus) en Micha van Akkeren (Wetterskip Fryslân).V.l.n.r. (gehurkt): Gerard Adema (CEW) en Niels Gardenier (student Werktuigbouwkunde NHL Hogeschool). Fotograaf: Arthur Smeets.

V.l.n.r. (staand): Roelie de Boer (student Water & Milieu Nordwin College), Annelies Veensma (student Water & Milieu Nordwin College), Marcel van der Horst (CIV Water), Nelleke van Dorenmalen (Wetsus), Hans Drijfhout (NHL Hogeschool), Rieno Moedt (student Elektrotechniek NHL Hogeschool), Marije Struijs (student Water Technology Wetsus) en Micha van Akkeren (Wetterskip Fryslân).V.l.n.r. (gehurkt): Gerard Adema (CEW) en Niels Gardenier (student Werktuigbouwkunde NHL Hogeschool). Fotograaf: Arthur Smeets.

Wetterskip Fryslân startte in het studiejaar 2012/2013 met de uitreiking van de studiebeurzen Topsector Water. Het waterschap biedt MBO-, HBO- en WO-masterstudenten de kans twee jaar hun collegegeld vergoed te krijgen. Hierbij werkt Wetterskip Fryslân samen met Wetsus Academy, NHL Hogeschool (Milieukunde, Chemische Technologie, Biotechnologie, Civiele Techniek, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde) en Nordwin College (Watermanagement & Milieu).

Met de Topsector Water studiebeurs biedt het waterschap vijf ambitieuze studenten niet alleen geld, maar ook tijd (in de vorm van stage en begeleiding) aan. Micha van Akkeren hierover: ‘De leerling krijgt van ons een mentor die hem of haar op diverse manieren laat kennismaken met de boeiende waterschapspraktijk en we vergoeden het school- of collegegeld.’

Ambassadeur

De studenten leveren op hun beurt een bijdrage aan projecten binnen het waterschap, geven voorlichting op scholen en vervullen een ambassadeursrol voor Wetterskip Fryslân en de watersector. Zij brengen Wetterskip Fryslân actuele kennis, nieuwe inzichten en een frisse blik.

Topsector Water

Wetterskip Fryslân is erg enthousiast over de animo bij studenten, onderwijsinstellingen en werkgevers om mee te doen met de studiebeurzen. ‘De studiebeurzen bieden jonge, talentvolle studenten de mogelijkheid om kennis te maken met het waterschapswerk en met professionals uit de praktijk’, aldus Micha van Akkeren. ‘Daarnaast bieden de beurzen het Friese waterschap, als werkgever, de mogelijkheid zich te profileren richting potentiële nieuwe werknemers.’

Bron: Wetterskip Fryslan

 

Naar het overzicht