Waarom bedrijven meedoen aan Topsectorbeurzen

Interview met Margot Kok (Topsector Chemiebeurzen) & Jos van Erp (HCA-coördinator Topsector HTSM)

Voor de toekomst van de Nederlandse kenniseconomie is een goede beschikbaarheid van bètatechnici van groot belang. Innovaties worden steeds meer technologisch van aard, dus zijn er mensen nodig die deze wereld begrijpen en van daaruit verder kunnen innoveren. Ook bedrijven nemen daarbij hun verantwoordelijkheid. Dat doen ze door onder andere te deel te nemen aan initiatieven zoals Jet-Net, de Centers of expertise en de Centra voor innovatief vakmanschap. Daarnaast heeft het bedrijfsleven, via de Topsectoren, in het Techniekpact afgesproken om in het collegejaar 2016/2017 aan 1.000 studenten een beurs uit te keren.

Twee topsectoren die voortvarend van start zijn gegaan met het opzetten van de beurzen zijn Chemie en High Tech System and Materials (HTSM). Aan het woord zijn Margot Kok (Chemie) en Jos van Erp (HTSM), hun werkzaamheden bestaan onder andere uit het coördineren van de beurzen voor de twee topsectoren.Er zijn verschillen tussen beide topsectoren, maar Kok en Van Erp zijn het erover eens dat er over het algemeen drie redenen te identificeren zijn waarom bedrijven mee doen aan de beurzen

De eerste is de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven, of social corporate responsibility. “Een mooi voorbeeld hiervan is Thales,” zegt Van Erp. “Zij kiezen elk jaar een nieuw thema voor hun beurzen. Dit jaar is het vrouwen in de techniek, maar hun beurzen zullen volgend jaar weer gericht zijn op een andere groep of thema.” Ook Kok ziet hier aanknopingspunten: “De keuze voor N-profielen op de HAVO en het VWO neemt toe, maar scholieren kiezen veelal nog niet voor een technische studie. Door een beurzenprogramma in te richten voor de bachelor proberen we te stimuleren dat scholieren die keuze vaker nemen. Door hier een bijdrage aan te leveren, zijn bedrijven maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen. “Het programma heeft ook effecten op de zesjes cultuur,” merkt Kok. “Ik krijg regelmatig telefoontjes of mailtjes met de vraag of onze beursprogramma’s de komende jaren blijven bestaan, want dan hebben scholieren een reden om voor die negen of tien te gaan op hun eindexamen. ”

Een andere reden is het slechten van de muur tussen bedrijfsleven en onderwijs. “Wat heel positief is,” vertelt Kok, “is dat beurzen de interactie tussen bedrijven en kennisinstellingen vergroot.” Dat komt, zo legt ze uit, omdat instellingen en bedrijfsleven gebruik maken van elkaars expertise. Kok: “Zo dragen we bij aan het contact tussen MKB en het hbo en de universiteiten.” Van Erp is van mening dat de samenwerking tussen beide groepen voorzichtig maar gestaag aan het ontwikkelen is. “Door te praten met elkaar zie je de verwevenheid echter wel toenemen. Daar helpen de beurzen bij.” Volgens Van Erp zie je dat ook terug bij de Centers of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap. “Daar begint de relatie hecht te worden, omdat bedrijven en onderwijsinstellingen zien dat ze veel aan elkaar hebben en elkaar kunnen versterken.”

“Tot slot betekenen de beurzen ook dat een bedrijf dicht bij de ruif zit, als het mee doet aan beurzen,” legt Van Erp uit. Door actief met opleidingsinstellingen en individuele studenten langdurig in contact te komen ontstaat er een relatie op grond waarvan vervolgstappen makkelijk worden genomen. Bij Chemie hebben ze ervoor gekozen om een universiteit te koppelen aan een bedrijf, zo komen de bedrijven met meerdere beursstudenten in aanraking. “We bieden in ons programma alle ruimte voor de wensen van het bedrijfsleven,” aldus Kok. Dat geldt ook voor HTSM, zowel het grote als het kleine bedrijfsleven, aldus Van Erp: “Bij ACE [het Centre of expertise op het gebied van automotive, red.] is er een student die eerst op het mbo zat, maar nu via het hbo naar de universiteit gaat. Daar heeft hij van een klein bedrijf uit de automotive een beurs voor gekregen. Dat is geweldig! Zo heeft het bedrijf zich verzekerd van een groot en gemotiveerd talent, recht uit de collegebanken.”

Meer informatie over de beurzen programma’s van Chemie en HTSM is te vinden op de pagina's Chemie en HTSM.

Naar het overzicht