uitreikingen-topsector-logistiekbeurzen

Vandaag ontvangen drie talentvolle studenten een speciale Topsectorbeurs Logistiek. Volgens de Topsector Logistiek is jong talent essentieel om van Nederland het best presterende logistieke land ter wereld te maken.

In het Nationaal Techniekpact, dat in mei 2013 werd gesloten door ondernemers, overheid, onderwijs en de sociale partners, werd afgesproken dat bedrijven uit de topsectoren 1000 beurzen beschikbaar stellen voor de meest gemotiveerde en excellente studenten. Om hier een goede start mee te maken, stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu drie studiebeurzen beschikbaar. Hiermee beoogt het Ministerie jonge mensen te interesseren voor het logistieke domein en andere werkgevers te enthousiasmeren om ook beurzen beschikbaar te stellen. Studiebeurzen bieden jonge talentvolle studenten de mogelijkheid om op intensieve wijze kennis te maken met werkgevers en professionals uit de praktijk. Daarnaast bieden de studiebeurzen voor werkgevers de mogelijkheid om zich vroegtijdig te profileren richting potentiële nieuwe werknemers.

Winnaars
Door een commissie vanuit de Topsector Logistiek zijn drie studenten geselecteerd: Milana Davidonyte, derdejaars student Logistics & Transport Management aan de hogeschool NHTV; Carolin Grygowski, ze studeert Logistiek & Technische vervoerskunde aan de hogeschool Windesheim; en Marloes van der Linden, student Logistiek & Technische vervoerskunde aan de Hogeschool van Rotterdam. De beurzen zijn uitgereikt tijdens de verkiezing van de Logistiek Manager van het jaar in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Topsector
Logistiek omvat alle kennis die nodig is om goederen- en informatiestromen te plannen, te organiseren, uit te voeren en te besturen. Tot de bedrijven in de Topsector Logistiek behoren verladers, logistieke dienstverleners, havenbedrijven en transportbedrijven. Gezamenlijk met de overheid en kennisinstellingen werken zij aan een agenda om als Nederland een internationale positie in de logistieke branche te verwerven. Vorige week werd door de Wereldbank nog bekend gemaakt dat Nederland wereldwijd het op één na best presterende logistieke land van de wereld is. “Om het best presterende land te worden heeft Nederland talenten zoals Milana, Carolin en Marloes hard nodig”, betoogt Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek. “Ik roep dan ook bedrijven op, die nog geen Logistieke beurzen aanbieden, om ook mee te doen.”

Naar het overzicht