TU Eindhoven maakt zich sterk voor Techniekbeurzen

Eind 2013 introduceerde topsector HTSM het principe van de topsectorbeurzen bij haar bedrijven. Nu, één jaar later, beschikken circa 100 studenten over zo’n beurs. Bedrijven en studenten leggen vele vragen neer bij de betrokken spelers. De kernvraag is steeds: “hoe vinden we elkaar?” De TU Eindhoven maakt er werk van. Zij vormt een platform waar bedrijven en studenten face-to-face met elkaar kunnen kennis maken. Op donderdagavond 13 november vond er zo’n matchmaking plaats. 7 bedrijven, 51 studenten, en 18 beurzen. Dat is boter bij de vis!

Een artikel door Jos van Erp

Spannend!
Er heerste een gezellige drukte in het Auditorium op de TU Campus zo ’s avonds tegen zessen. Hele groepen studenten waren, ogenschijnlijk ontspannen, met elkaar in gesprek aan één van de her en der opgestelde statafels. Ogenschijnlijk, want het ging ergens om! Wordt mij een beurs toegekend of niet? Naast de reeds bestaande beurzen, zoals het ALSP (Amandus Lundqvist Scholarship Program) stimuleert de TU Eindhoven HTSM bedrijven om topsectorbeurzen aan ambitieuze studenten beschikbaar te stellen. Daartoe is regelmatig overleg met Platform Bèta Techniek en de programma directeur voor Human Capital van HTSM. Na een selectieronde voor studenten, en een wervingsactie voor bedrijven konden ze elkaar letterlijk ontmoeten; bedrijven die techniek een zeer warm hard toedragen en op zoek zijn naar getalenteerde mensen en studenten die hun studie willen vervolmaken met een stevige mastersopleiding in de techniek.


Loopbaanstart regisseren
Om de plenaire aftrap van deze avond te kunnen geven werden alle aanwezigen verzocht zich te verzamelen in een collegezaal. Dat werd een kleine stoelendans want de 23 bedrijfsvertegenwoordigers, studenten en organisatoren pasten er maar nauwelijks in. Kyril Vansteenbrugge, is werkzaam bij het Educational and Student Services Center van de TU. Eén van haar taken is het coördineren van bedrijfsbeurzen. Zij heette de aanwezigen van harte welkom. In het Engels uiteraard, want de TU Eindhoven kent een bijzonder internationaal karakter. De studenten kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen zoals China, India en Spanje. “Wij hechten er grote waarde aan dat studenten en bedrijven elkaar al tijdens het studietraject leren kennen. Dit versoepelt het proces van studie naar werk. Dat is goed voor de student die zijn loopbaanstart kan regisseren. En dat is goed voor bedrijven die daarmee hun kans stevig vergroten om bij hen passende mensen naar zich toe te trekken”. Jos van Erp, Program Director voor de Human Capital agenda van topsector HTSM, was verzocht namens de werkgevers het gezelschap toe te spreken. In een korte dialoog met de zaal onderstreepte hij het belang van de verschillende scholarships. “Nederlandse High Tech bedrijven zetten in op het versnellen van hun R&D om hun positie in wereldmarkten of nichemarkten te behouden. Daartoe hebben zij voortdurend behoefte aan goed opgeleide, gemotiveerde en ambitieuze mensen. Harde techniek vormt daartoe de basis. Maar ook de juiste mentaliteit om het vertrouwen dat je krijgt iedere dag weer waar te maken”. Daarna gaf Kyril Vansteenbrugge het startschot voor de ontmoetingen.

Mensen die goed bij ons passen!
Zeven bedrijven uit de HTSM sector hadden zich gemeld voor deze matchmaking; ASML, Philips, NXP, FEI Company, Omron, Enter en Isaac. Kyril Vansteenbrugge legt uit: “Deze matchmaking biedt bedrijven de gelegenheid intensief kennis te maken met studenten. Na één of meerdere gesprekken besluiten zij aan wie zij een beurs toekennen. En welke afspraken ze met de studenten maken. Niet alleen de grote bedrijven zijn hierbij onze gast. Het is ook bijzonder om te zien dat kleinere, hoogwaardige bedrijven als Enter en Isaac deelnemen. Hun oprichters, hier aanwezig, zijn alumni van de TU. Zij weten welk niveau studenten ze hier mogen verwachten”. Nicole van Oers is Human Resource Manager bij Omron in ’s-Hertogenbosch. Samen met haar collega Tim Foreman, European R&D Manager, heeft zij een aantal studenten gesproken: “Wij hebben niet van tevoren afgesproken hoeveel beurzen we precies gaan verstrekken. We willen gewoon in contact komen met mensen die goed bij ons passen. Inmiddels zijn we het al eens over twee of drie kandidaten”.

Career Center
De TU Eindhoven laat studenten zich niet zomaar in het avontuur storten. Ter voorbereiding is er een programma waarin studenten worden getraind op het houden van een pitch, gesprekstechnieken, waaronder de do’s en don’ts, en het opstellen van een CV. Deze programma’s kennen zowel face-to-face componenten als web-based onderwerpen. Dit
garandeert een zo groot mogelijke toegankelijkheid. Het Career Center van de TU Eindhoven voert bovendien een CV check uit.


Topsectorbeurzen op weg naar de 250!
Er zijn meerdere techniekbeursconcepten. Maar de topsectorbeurzen nemen aan populariteit toe. Dat komt vooral omdat zij duidelijk zijn voor zowel de student als het bedrijf. Een topsectorbeurs bedraagt Є5.000,- per student per jaar. De student moet een technische studie volgen in Nederland. Het bedrijf bepaalt wanneer een student voor hen in aanmerking komt voor een beurs. Studenten kunnen laten weten waarom zij vinden dat zij aan de criteria voldoen. Platform Bèta Techniek bouwt website www.topsectorbeurzen.nl verder om een virtuele ontmoetingsplaats te creëren. Maar de rol die Universiteiten, hogescholen en andere organisaties kunnen spelen om bedrijven en studenten face-to-face met elkaar in contact te brengen is wel de meest praktische en, naar het zich laat aanzien, het meest effectief. Ook in Twente, Noord Holland en in een specifieke beroepssector zijn momenteel initiatieven opgestart om matchmakings te organiseren waar met name ook het Midden- en kleinbedrijf in kan participeren op een laagdrempelige manier. Op weg naar de 250! Maar op korte termijn zullen in ieder geval circa 18 studenten van de TU Eindhoven vernemen dat zij tot de gelukkigen behoren!


Op bezoek bij ASML en Omron
En wat vinden de studenten er zelf van? We hebben het ze niet gevraagd. Althans, nog niet. Want zij waren veel te druk om zichzelf te pitchen. Daarom is afgesproken met ASML en Omron dat beide bedrijven de komende maanden bezocht zullen worden. We gaan dan in gesprek met de beursstudenten en hun aanspreekpersonen in die bedrijven. Want we zijn natuurlijk bijzonder benieuwd hoe de relaties zich verder ontwikkelen!

Jos van Erp, Human Capital agenda HTSM
November 2014

Naar het overzicht