Topsectorbeurzen de weg naar toptalenten

Blog door Rein Willems - Lid Landelijk Regieteam Techniekpact namens Topsectoren

Als Nederland klaar wil zijn voor de Grote Uitdagingen van de 21ste eeuw, zoals milieuproblematiek en vergrijzing, is het van belang om in te zetten op human capital. Menselijk kapitaal vormt het hart en de longen van elk innovatiebeleid. Zonder voldoende mensen, immers, die innovaties begrijpen en kunnen toepassen, valt innovatie in het niet. Om daar hun steentje aan bij te dragen hebben de negen topsectoren in 2011 actieagenda’s opgesteld, waarin ambities zijn gesteld om te zorgen voor voldoende en goed geschoold personeel en de (kwalitatieve) aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit dat perspectief hebben de topsectoren zich bij de ondertekening van het Techniekpact garant gesteld dat 1.000 studenten in 2016 een topsectorbeurs ontvangen.
 
De ervaringen met de beurzen zijn positief. Zowel studenten als ondernemers zien het belang van de topsectorbeurzen in. Een chemie-student, die deelneemt aan een van de beurzenprogramma’s van de Topsector Chemie, vertelde dat “school vaak alleen de basis legt”, maar dat haar deelname aan het beurzenprogramma haar laat ervaren hoe het er aan toe gaat als ze afgestudeerd is. Ook een ondernemer uit de Topsector Water is erg blij dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbetert door de beurzen*. Bovendien is hij zeer te spreken over het directe contact dat hij heeft met goede en gemotiveerde studenten. Dat is immers waar de topsectorbeurzen voor zorgen: het vergroot de uitwisseling tussen onderwijs en arbeidsmarkt en verrijkt het curriculum en het brengt bovendien ambitieuze en goede studenten in contact met bedrijven die hun steentje bijdragen aan de toekomst van Nederland.
 
Ik ben erg blij met de positieve reacties, het betekent dat we op de goede weg zijn. Daarom pak ik ook graag met Techniekpact-trekker Doekle Terpstra de handschoen op om versneld 1.000 studenten een beurs te verstrekken.
 
Wilt u meer informatie over de topsectorbeurzen? Of meedoen? Zie voor meer informatie als student, onderwijsinstelling of bedrijf.

*) Lees het interview met de ondernemer in het nieuwe e-magazine Innovatiezaken van RVO.

 

Naar het overzicht