Topsector Chemiebeurs slaat brug tussen industrie en onderwijs

Vandaag ontvangen vijftig nieuwe chemietalenten de Topsector Chemiebeurs tijdens het World of Technnology and Science (WoTS) evenement in de Jaarbeurs Utrecht. Daarnaast studeren talenten uit de eerste lichtingen af. Sinds de start van dit beurzenstelsel in 2011 is er een duidelijke toename te zien in de instroom van chemie-opleidingen. Ook zorgen de beurzen voor intensiever contact tussen bedrijven en opleidingen, waardoor beide partijen beter kunnen inspelen op de behoefte van het werkveld.

Doel van de Topsector Chemiebeurs
De Topsector Chemiebeurzen zetten in op excellentie. Daarnaast helpt de beurs de interesse in een chemieopleiding te vergroten en daarmee het tekort op de arbeidsmarkt aan goede afgestudeerde scheikundigen en procestechnologen te verminderen. In de afgelopen vijf jaar is het aantal inschrijvingen voor chemie-opleidingen aan de universiteiten met twintig procent gestegen. Voor hogescholen is dat zelfs vierendertig procent. Ondanks de duidelijke toename van het aantal universitaire chemiestudenten, is de toekomstige vraag vanuit de sector - als gevolg van vergrijzing van de beroepsbevolking en de stijging van het aantal vacatures - nog steeds groter dan de toestroom van studenten. Ook stromen veel afgestudeerde chemiestudenten niet vaak genoeg de chemiesector in. Met de realisatie van inmiddels meer dan 100 beurzen voorziet de Topsector Chemie nu al in meer dan 10% van de ambitie van 1000 beurzen die door Techniekpact is gesteld. De Topsector Chemie is daarmee koploper. Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact, benadrukt de urgentie dat meer bedrijven in toekomstige medewerkers moeten investeren door middel van het toekennen van beurzen aan talenten.

Numerus fixus
Door de toename van het aantal studenten worden de grenzen van de capaciteit bij sommige opleidingen bereikt. Onlangs stelden zes hogescholen een numerus fixus in voor twee bètaopleidingen. Dit is een nieuwe uitdaging die industrie en onderwijs samen moeten oppakken.

De vier talentenprogramma’s binnen de Topsector Chemiebeurs
Kijk voor meer informatie over de vier talentenprogramma's binnen de Topsector Chemie op de studentenpagina of op de pagina voor bedrijven.
 

Bron: VNCI

 

Naar het overzicht