Studenten diervoeding ontvangen studiebeurs van bedrijfsleven

Woensdag 18 juni 2014 ontvingen 12 studenten diervoeding een beurs uit handen van de heer Anton Ooijen, projectleider Human Capital Agenda voor de bedrijven vanuit de diervoeder- en levensmiddelensector.

Sinds 2009 is in de diervoedersector de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) actief. De stichting reikt beurzen uit aan studenten in de laatste fase van hun studie diervoeding aan universiteit Wageningen of in het hoger agrarisch onderwijs. Eerder ontvingen al 69 studenten een studiebeurs.

In vergelijking met het buitenland is Nederland de absolute koploper op het gebied van Agro&Food. Nederland heeft de meest succesvolle en innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. “Echter, de koploperspositie die Nederland inneemt is niet vanzelfsprekend. Door toenemende concurrentie zal de sector moeten blijven investeren in kennis en innovatie”, aldus Anton Ooijen. Henk Flipsen, voorzitter van de stichting BSD en tevens directeur van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (NEVEDI) bevestigt het belang van kennis en innovatie voor de Nederlandse diervoederindustrie. De inspanningen van de Stichting BSD dragen bij aan de toename van het aantal studenten dat diervoeding als specialisatie kiest. Tevens biedt de studiebeurs de mogelijkheid aan de geselecteerde studenten om zich nog verder te ontwikkelen door middel van een geoormerkt budget voor extra ontwikkeling naast de reguliere studie.

Per jaar worden ca. 10 beurzen verstrekt. De beurzen bestaan uit het betalen van een deel van het collegegeld en daar bovenop een geldbedrag dat besteed kan worden aan activiteiten die de studie diervoeding versterken en dus tot verdieping in dit vakgebied leiden. Doel is om een optimale aansluiting bij de arbeidsmarkt te bevorderen door studenten tegemoet te komen in kosten voor bijvoorbeeld deelname seminars, bedrijfsstages, onderzoeksprojecten of volgen van specifieke trainingen of cursussen. Het laatste deel van de studiebeurs ontvangen afgestudeerde studenten eerst nadat een baan is geaccepteerd in de diervoedersector. Niet alle studenten komen in aanmerking voor de studiebeurs. Het is een competitieve beurs die wordt toegekend na een strenge selectie op bijvoorbeeld behaalde studieresultaten, (communicatie)vaardigheden, vakgerichtheid en motivatie.

De bestuurders van stichting BSD opereren op persoonlijke titel en hebben een nauwe relatie met de gehele diervoedersector. Zij zijn werkzaam in de mengvoederindustrie, brancheorganisatie, onderzoek en de vakbonden. De behoefte aan hooggekwalificeerde medewerkers wordt breed gedragen. Stichting BSD speelt met haar werk maximaal in op de bezuinigingen in het onderwijs en biedt studenten diervoeding een duidelijk perspectief. Toekomst voor studenten, toekomst voor onderwijs & onderzoek in Nederland en behoud van de toppositie van onze diervoederindustrie in binnen– en buitenland.

Naar het overzicht